ÜCRETLER1
HİZMETHİZMET BEDELİ (TL)
Girişimci/Şirket Proje Başvuru Ücreti2500
Herhangi bir Teknoloji Geliştirme Bölgesinde Kabul Edilmiş Proje ile Başvuru Ücreti1500
Teknoparkta Yer Alan Firmaların İkinci ve Daha Sonraki Projeleri için Proje Başvuru Ücreti2000
Proje Bitirme Belgesi – Teknolojik Ürün Belgesi Ücreti1500
Proje Revizyon Değerlendirme Ücreti (Proje Başvurusu aşamasında 2. ve sonraki revizyonlar, Projenin Yürütülmesi aşamasında gerçekleşen revizyonlar, Kamu destekli projelerde değişiklik talep edilmesi halinde oluşan revizyonlar)750
Makine Teçhizatta KDV İstinası ve Gümrük Vergisi İstisnası Talepleri Ücreti750
Toplantı odası kullanım bedeli (saat)300
Aylık Kira (metrekare başına)42
İşletme Giderleri (metrekare başına)35
Kuluçka Kira (bir masa/kişi için)550
Kuluçka İşletme Giderleri (bir masa/kişi için)450
Kamu Destekli Proje Değerlendirme Ücreti20
* KDV hariç fiyatlardır.
1) Bozok Teknopark A.Ş. önceden haber vermeksizin ücretleri ve/veya ücretlendirme sistemini değiştirme hakkına sahiptir.
2) Kamu destekli projelerle başvurularda başvuru içeriklerinin birebir aynı olması halinde geçerlidir.