ÜCRETLER1
HİZMETHİZMET BEDELİ (TL)
Girişimci/Şirket Proje Başvuru Ücreti2000
Herhangi bir Teknoloji Geliştirme Bölgesinde Kabul Edilmiş Proje ile Başvuru Ücreti1000
Kuluçka Merkezi’ne Başvuru Ücreti500
Kuluçka Merkezi Proje Revizyonu Değerlendirme Ücreti (Proje Başvurusu aşamasında 2. ve sonraki revizyonlar, Projenin Yürütülmesi aşamasında gerçekleşen revizyonlar, Kamu destekli projelerde değişiklik talep edilmesi halinde oluşan revizyonlar)500
Teknoparkta Yer Alan Firmaların İkinci ve Daha Sonraki Projeleri için Proje Başvuru Ücreti1500
Proje Bitirme Belgesi ÜcretiMinimum 750 TL olmak üzere Proje bütçesinin 1/1000’i
Proje Revizyon Değerlendirme Ücreti (Proje Başvurusu aşamasında 2. ve sonraki revizyonlar, Projenin Yürütülmesi aşamasında gerçekleşen revizyonlar, Kamu destekli projelerde değişiklik talep edilmesi halinde oluşan revizyonlar)400
Makine Teçhizatta KDV İstinası ve Gümrük Vergisi İstisnası Talepleri Ücreti400
Kuluçka Merkezi Girişimcileri Makine Teçhizatta KDV İstinası ve Gümrük Vergisi İstisnası Talepleri Ücreti100
Teknolojik Ürün Belgesi Başvuru Ücreti500
Aylık Kira (metrekare başına)28 + KDV
İşletme Giderleri (metrekare başına)18 + KDV
Kuluçka Kira (bir masa/kişi için)2450
Kuluçka İşletme Giderleri (bir masa/kişi için)3300
Kamu Destekli Proje Değerlendirme Ücreti40
1) Bozok Teknopark A.Ş. önceden haber vermeksizin ücretleri ve/veya ücretlendirme sistemini değiştirme hakkına sahiptir.
2) Girişimci/firma başına bir masa/kişi ile sınırlıdır. İkinci ve daha çok masa/kişi için ücret alınır.
3) Girişimci/firma başına bir masa/kişi ile sınırlıdır. İkinci ve daha çok masa/kişi için farklı ücret tarifesi uygulanır.
4) Kamu destekli projelerle başvurularda başvuru içeriklerinin birebir aynı olması halinde geçerlidir.