İNDİRİMLER
KONUİNDİRİM ORANI          (%)SÜRESİ
12 Aylık Kiranın Peşin Ödenmesi10
%51’den fazlası Yozgat Bozok Üniversitesi Akademik Personeli’ne ait şirketler20Ortaklık devam ettiği sürece
%51’den fazlası Yozgat Bozok Üniversitesi dışında bulunan öğretim elemanlarına ait olan şirketler10Ortaklık devam ettiği sürece
Teknoparkta 10 Kişi ve Daha Fazla Sayıda Personel İstihdam Edenler5İstihdam devam ettiği sürece
Teknopark adresli firma adına alınan her bir patent için
(tescil tarihi 1 yılı geçmemiş)
101 yıl
Teknopark adresli firma adına alınan her bir endüstriyel tasarım, faydalı model için (tescil tarihi 1 yılı geçmemiş)51 yıl
Teknopark adresli firma adına yapılan SCI indeksli dergi yayınının her biri için (yayın tarihi 1 yılı geçmemiş)51 yıl
TTGV, Kosgeb Teknoloji AR-GE Desteği, TÜBİTAK kapsamında destek alma10Proje süresince
4691 sayılı kanuna göre kuluçka statüsünde bulunan firmalar (Kamu Ar-Ge Desteklerinden Faydalananlar)60Kuluçka süresi Boyunca
4691 sayılı kanuna göre kuluçka statüsünde bulunan firmalar (Kamu Ar-Ge Desteklerinden Faydalanmayanlar)50Kuluçka süresi Boyunca
1) Kuluçka haricindeki ofislerde toplam indirim %30’u geçemez.
2) Kuluçka statüsündeki firmalara ek indirim uygulanmaz.
3) Kira indirimlerinin uygulanabilmesi için ilgili maddelerde de belirtildiği üzere firma adına başvuru yapılması gerekmektedir.
4) İndirimler başvuru tarihinden sonraki ödemeler için geçerlidir.