İNDİRİMLER
KONUİNDİRİM ORANI          (%)SÜRESİ
12 Aylık Kiranın Peşin Ödenmesi10
%51’den fazlası Yozgat Bozok Üniversitesi Akademik Personeli’ne ait şirketler (Kuluçka Sonrası)20Ortaklık devam ettiği sürece
%51’den fazlası Yozgat Bozok Üniversitesi dışında bulunan öğretim elemanlarına ait olan şirketler (Kuluçka Sonrası)10Ortaklık devam ettiği sürece
Teknopark adresli firma adına alınan her bir patent için, endüstriyel tasarım, faydalı model (tescil tarihi 1 yılı geçmemiş), SCI indeksli dergi yayınının her biri için (yayın tarihi 1 yılı geçmemiş) 51 yıl
Kamu AR-GE desteklerinden faydalanan firmalar10Proje süresince
4691 sayılı kanuna göre kuluçka statüsünde bulunan firmalar 150Kuluçka süresi Boyunca
* Kuluçka haricindeki ofislerde toplam indirim %30’u geçemez.
* Kuluçka statüsündeki firmalar toplam %60 indirimi geçemez.
* Kira indirimlerinin uygulanabilmesi için ilgili maddelerde de belirtildiği üzere firma adına başvuru yapılması gerekmektedir.
1) Akademisyen olması durumunda ek %10 indirim uygulanır.